Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Hải

Địa chỉ: Xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Bùi Thanh Hải – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0973207358